Rozevírací menu
Menu
Klíč ke vzdělání
Tripartity rezervace
Bakaláři ZŠHT
Etwinning - WEB
Ptačí krmítko on-line
Kdo je on-line
Hosté on-line: 3

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 11
Nejnovější člen: kusta
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HROCHŮV TÝNEC

 

Reg.č.: CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003600

 

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání, podpořit sociální inkluzi, zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu. Záměrem je také úprava okolí školy v rámci revitalizace přilehlých ploch a školní zahrady.

 

Výsledkem přístavby ZŠ jsou odborné učebny, jejich vybavení a zázemí pro učitele, šatny a sklady na klíčové komponenty. Projekt slouží ke zvýšení kapacity školy a pro žáky s SVP. Očekáváme, že kvalitním vzděláváním na ZŠ Hrochův Týnec budou žáci lépe připraveni pro výběr budoucího povolání.  Zkvalitnění výuky nabídne také moderní odborné učebny pro děti ze spádových oblastí, které často vybírají školu dle vybavenosti. Zlepšením výuky snížíme také odliv žáků 6. a 7. tříd na víceletá gymnázia.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Tak jde čas ...

 

Foto:

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

 

Jdeme do finále!

 

Každý si jistě všiml, že již ustal čilý ruch v nově přistavované budově a v blízkosti školy se objevují jen auta různých firem se zaměřením na techniku.

 

Ano, skutečně jdeme do finále. Stavba pod dohledem zřizovatele je téměř u konce, probíhají jen dodělávky a drobné opravy. Instaluje se technika a bylo domluveno i zadáno vnitřní vybavení tříd a družiny - lavice, židle, stoly, šatny ...

 

Společně již nyní plánujeme od září maximální využívání všech nových prostor. Vznikly nově odborné učebny pro výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a cvičná kuchyň. Využití učeben je po dobu udržitelnosti projektu jasně nastavené získaným dotačním titulem, který se musí dodržovat v jeho neměnné podobě celých pět let.

 

Škola se proto na toto období zavázala, že bude spolupracovat s okolními školami, mateřskou školou a bude nabízet vzdělávací aktivity pro žáky a veřejnost.

 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HROCHŮV TÝNEC

 

Žáci budou v nových učebnách absolvovat výuku přírodovědných předmětů s užitím moderních technologií (interaktivní tabule, dataprojektor, měřicí sestavy a anatomické modely) a budou mít možnost zpracovávat laboratorní měření se zaměřením na praxi. Plánujeme přírodovědná měření a soutěže, besedy s cestovateli, jazykovou komunikaci v cizích jazycích, cizojazyčné konference a čtenářské dílny, kroužek anglického jazyka pro MŠ, tematická vaření, vaření s profesionálem apod., a to jak pro první, tak pro druhý stupeň.

 

Školní družina bude v nových prostorách fungovat hned od začátku, jen ranní družinu ponecháme na budově B, aby děti nemusely ráno přebíhat. Po dobu udržitelnosti projektu zůstanou na budově B třídy I. - III. ročníku, které se po ukončení udržitelného období natrvalo přesunou do hlavní budovy.

 

Ani po oficiálním otevření neplánujeme zahálet. Již nyní řešíme vybavení zahrady pro školní družinu, vybíráme herní prvky a zařizujeme jejich zabudování. Zároveň plánujeme, jak doplnit relaxační prostor vhodnou zelení.

 

Na barevném provedení interiéru přístavby se svými nápady podíleli jak žáci, tak pedagogové. Pokud vše půjde dle plánu, pak bude oficiálně otevřena budova pro žáky a pro veřejnost 2. 9. 2019 od 15.00 - 17.00 hodin. Při slavnostním otevření plánujeme prohlídku vnitřních prostor školy s krátkým programem.

 

Podrobnosti k otevření budovy sledujte na vývěsce a na webových stránkách školy www.zsht.cz a přijďte se podívat, jak se vše povedlo.

 

Jdeme do finále! (362 kB)

 

Mgr. Macháčková Jiřina, ředitelka školy

 

 

Vzdělávání v Hrochově Týnci se otevírá novým možnostem

 

První školní den letošního září se stal významným mezníkem v historii ZŠ Hrochův Týnec, neboť se konalo slavnostní otevření nového křídla školní budovy.

 

Bylo potěšující, že se této události zúčastnilo velké množství diváků z řad místních občanů, zastupitelů, okolních starostů a akci svou přítomností podpořila i paní senátorka Miluše Horská a pan senátor Jan Tecl, kteří se spolu s panem starostou Petrem Schejbalem a paní ředitelkou Jiřinou Macháčkovou chopili nůžek a přestřihli pásku k nové kapitole existence této školy.

 

Foto: Mgr. Kuban Jiří

 

Co říci závěrem? V dnešní době různých kauz a finančních deliktů je povzbuzující, že vznikají projekty účelné a potřebné. Může být lepší investice než do vzdělávání a budoucnosti našich dětí? Myslím, že ne. A proto se budeme těšit, že tato školní budova ještě dlouho sloužit svému účelu.

 

Více fotografií najdete zde, nebo myší klikněte na fotoaparát.

 

Mgr. Kuban Jiří

 

 

 

 

Prohlídka školy
Prohlídka ZŠ - video
Děti provází městem
Welcome to school
Projekt IROP
Veřejná anketa
Jak se ti zamlouvá domácí výuka?

Líbí se mi

Nelíbí se mi

Klíč ke vzdělání
Dnes má svátek
Cena Label 2011 a v 2014
Unicef