Školní poradenství

Domů Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Na škole působí výchovná poradkyně, speciální pedagožka a od 1.1.2023 psychoterapeut/etoped.

Výchovná poradkyně Ing. Tomsová Zuzana zuzana.tomsova@zsht.cz +420 704 140 262
Speciální pedagožka Mgr. Kateřina Valentová spec.pedagog@zsht.cz +420 608 893 841
Psychoterapeut/etoped Mgr. Jiří Martinec martinec.jiri@ksobeklic.cz +420 777 452 328
Metodik prevence Mgr. Luděk Pinta ludek.pinta@zsht.cz +420 469 199 923