Školní poradenství

Domů Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Na škole působí výchovná poradkyně a speciální pedagožka.

Výchovná poradkyně Ing. Tomsová Zuzana zuzana.tomsova@zsht.cz +420 704 140 262
Speciální pedagožka Mgr. Kateřina Valentová spec.pedagog@zsht.cz +420 608 893 841