Školní klub

Domů Školní klub

Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání ve dnech školního vyučování, jeho hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a volnočasových aktivit.