Rodiče

Domů Rodiče

Rodiče jsou ve škole vítáni! Pro komunikaci se školou mohou využít informační systém školy (Bakaláře), třídních schůzek (rodič-žák-pedagog), ale také osobních konzultací. Návrhy a podněty mohou vznášet osobně, či prostřednictvím zástupců rodičů ve školské radě.