Ukrajina/Україна

Domů Ukrajina/Україна

ZÁKLADNÍ INFORMACE / ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Povinná školní docházka v České republice je devítiletá.

Обов'язкова освіта в Чеській Республіці - 9 років.

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června. V červenci a srpnu mají žáci letní prázdniny.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 30 червня. У липні та серпні учні проводять літні канікули.

Na konci pololetí žáci dostávají vysvědčení.

Наприкінці семестру учні отримують дипломи.

14.- 18. dubna 2022 mají žáci prázdniny (oslava Velikonoc)

14-18 квітня 2022 року учні мають канікули (святкування Великодня)

Vyučovací hodina má 45 minut. Přestávky trvají zpravidla 10 minut.

Заняття тривають 45 хвилин. Перерви, як правило, тривають 10 хвилин.

 Vyučovací hodiny
1. hodina7.35 - 8.20
2. hodina8.30 - 9.15
3. hodina9.35 - 10.20
4. hodina10.30 - 11.15
5. hodina11.25 - 12.10
6. hodina12.20 - 13.05
7. hodina13.10 - 13.55
8. hodina14.00 - 14.45

Přehled hodin ve vyučování. /  Огляд уроків на уроці.

volno mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, žáci mohou se souhlasem rodiče opouštět školu / Вільний час між ранковим та післяобіднім навчанням, учні можуть покинути школу за згодою батьків

Škola se žákům otevírá v 7:15. Vyučování začíná v 7:35.

Школа відкривається для учнів о 7:15. Заняття розпочнуться о 7:35.

Pro žáky 1. - 3. ročníku funguje školní družina.

Для учнів 1-3 класів працює загальноосвітня школа. 

Žáci se ve škole převlékají a přezouvají (každý žák má šatní skříň).

Школярі переодягаються і роззуються в школі (у кожного учня є гардероб).

Učitelky seznámí žáky v prvním týdnu s řádem školy. Dotazy rádi vysvětlíme.

Вчительки ознайомлюють учнів у перший тиждень з порядком школи. Питання будемо раді пояснити.

Žáci si do školy nosí svačiny.

Учні приносять до школи закуски.

Žáci mohou ve škole chodit na oběd. Vybírají si ze dvou jídel (přes internet či zařízení ve škole). Obědy jsou státem z části dotované. Škola pro žáky z Ukrajiny nyní shání finanční prostředky na překlenutí počátečního období. Na výdej obědu žák používá přidělený čip.

Учні школи можуть пообідати. Вони вибирають з двох прийомів їжі (через інтернет або заклад у школі). Обід частково субсидується державою. Зараз українські школярі збирають кошти на подолання початкового періоду. На обідню перерву учень використовує виділений чіп.

V případě nemoci je nutné žáky v daný den omluvit třídní učitelce a odhlásit na další dny obědy. Omluvenku rodič provede přes telefon. Po návratu žáka zapíše písemnou omluvenku do listu. Absence je školou evidována.

У разі хвороби учні повинні в цей день вибачитися перед класною вчителькою і відмовитися від обідів на наступні дні. Вибачення батьки здійснюють по телефону. Після повернення учня він заносить письмове вибачення до листа. Відсутність реєструється школою.

Žáci jsou již nyní oficiálními žáky školy na dobu neurčitou. Jsou přiřazeni do konkrétního ročníku a třídy.

Учні вже є офіційними учнями школи на невизначений термін. Вони призначаються на конкретний рік і клас.

Budou jmenováni spolužáci průvodci, kteří žákům pomohou. Žáky v jejich třídách v prvním týdnu představíme spolužákům a třídním učitelům.

будуть призначені однокласники-екскурсоводи, які допоможуть учням. Учнів у їхніх класах у перший тиждень ми познайомимо з однокласниками та класними вчителями.

Výuka v prvních týdnech bude zaměřena na adaptaci, poznání kultury, školy a spolužáků, osvojování si základů českého jazyka. Zařazena bude výuka anglického jazyka, matematiky a výchovy (hudební výchova, výtvarná, tělesná výchova - důraz na komunikaci a poznání nového prostředí).

Заняття в перші тижні будуть спрямовані на адаптацію, пізнання культури, школи та однокласників, засвоєння основ чеської мови. Буде включено викладання англійської мови, математика, та виховання (музична освіта, образотворче мистецтво, фізичне виховання - акцент на спілкуванні та пізнанні нового середовища).

Výsledky žáků jsou hodnoceny známkami nebo slovně. U žáků z Ukrajiny bude hodnocení slovní (hodnocení přístupu ke školním povinnostem, příprava na výuku, aktivní zapojení ve výuce a podobně). Známky nejsou nyní vhodné.

Результати учнів оцінюються за допомогою оцінок або словесно. Для учнів з України оцінка буде словесною (оцінка доступу до шкільних обов'язків, підготовка до занять, активна участь у навчанні тощо). Знаки зараз не підходять.

Žáci používají sebehodnocení - v čem se zlepšili, v čem se chtějí zlepšit a podobně.

Учні використовують самооцінку - в чому вони вдосконалюються, в чому вони хочуть вдосконалюватися тощо.

Anglický jazyk se vyučuje od 3. ročníku. Německý jazyk od 7. do 9. ročníku. Žáci z Ukrajiny budou nyní z německého jazyka uvolněni a budou se upevňovat učivo z českého jazyka.

Англійська мова викладається з 3-го курсу. Німецька мова з 7 до 9 класу. Учнів з України тепер звільнять з німецької мови і закріплять вивчення з чеської мови.

Na tělesnou výchovu si žáci do šatních skříní ukládají sportovní oblečení a sportovní obuv (vnitřní a venkovní).

Для занять фізкультурою учні зберігають у шафах спортивний одяг та спортивне взуття (внутрішнє та зовнішнє).

Škola se nyní snaží zajistit výuku českého jazyka (personální zabezpečení i finance na realizaci).

Зараз школа намагається забезпечити викладання чеської мови (кадрове забезпечення та фінансування на реалізацію).

Pro děti z Ukrajiny nyní bude důležité být co nejčastěji v kontaktu s českými spolužáky - vzájemně se naučí nejvíce. Škola se pokusí zjistit i další informace o možnostech zájmových kroužků, volnočasových aktivit i výuky českého jazyka v okolí.

Дітям з України тепер буде важливо якомога частіше контактувати з чеськими однокласниками - вони навчать один одного найбільше. Школа спробує дізнатися й іншу інформацію про можливості гуртків за інтересами, дозвілля та вивчення чеської мови поблизу.

Dokumenty a soubory ke stažení
Документи та завантаження