Domů Aktuality Pohybové přestávky

Pohybové přestávky

Jiřina Macháčková | 12. 12. 2023 (aktualizováno 12. 12. 2023 22:08)

Vážení rodiče, milí žáci!


Aktuálním tématem dnešní doby je zdravý životní styl, který má pozitivní vliv na psychický a fyzický vývoj dětí. S tím souvisí i dostatek pohybu a pobyt na čerstvém vzduchu.

Inspirovali jsme se dánskou školou a zařadili jsme pohybové přestávky venku o velké přestávce 2-3x týdně do našich aktivit. V liché týdny v pondělí, ve středu a v pátek a v sudé tydny v úterý a ve čtvrtek. 15-20 minut aktivního pohybu o přestávce je v součtu další hodina TV navíc týdně. Za rok je to 50 hodin a to už má význam! Žáci budou pobývat venku vždy s ohledem na počasí.

Také zařazujme dle ŠVP pravidelné turistické procházky při tělocviku a to vždy první tělocvik v měsíci. Z těchto důvodů je nutné, aby žáci byli vhodně oblečeni a obuti vzhledem k aktuálním teplotám.

Naším záměrem je relax a pohyb na čerstvém vzduchu, což vede k následnému zvýšenému soustředění a aktivitě v hodinách. Takto trávené společné chvíle mají i sociální rozměr, neboť se zde potkávají všichni žáci celé školy a mají tak možnost lépe se poznat.

Věříme, že nás v realizaci našich cílů podpoříte.

Mgr. Jiřina Macháčková, ř.š.