Domů Aktuality Projekty 5.B

Projekty 5.B

Jiřina Macháčková | 12. 02. 2024

Projekt Českoslovenští prezidenti - 5. B

V rámci Vlastivědy jsme se ve 2. čtvrtletí tohoto školního roku učili dějinách 20. století. Od První republiky vzniklé v roce 1918 až po vznik samostatné České republiky v roce 1991. Povídali jsme si mimo jiné o osobnostech jednotlivých prezidentů. Na konci tohoto celku si děti vytvořily ve skupinách plakát s informacemi o jednotlivých prezidentech, kteří v letech 1918 - 1989 Československu vládli.

Z medailonků i internetových zdrojů získávali žáci informace o jednotlivých osobnostech a společně z nich vybírali ty zajímavé. Pro některé byla náročná právě práce s textem - vybrat ty důležité informace, které žáci do projektu potřebovali, nebylo vždy snadné. Ale všichni si s tím nakonec poradili a děti získali spoustu nových informací.

Lenka Němcová

Projekt Lidské tělo - 5. B

Žáci 5. B probírali celé 1. pololetí v přírodovědě téma Lidské tělo. V rámci opakování tvořili ve skupinách na konci každého probraného tématu plakáty s přehledem informací.  Díky tomu si každé téma společně zopakovali a zapamatovali si tak kromě základních informací i spoustu zajímavostí.  Při výtvarné výchově si každá skupina obkreslila jednoho svého člena na velký papír, na který pak své plakáty lepili. Vznikly tak krásné obrazy, které zdobí chodbu před naší třídou.

Lenka Němcová

Projekt Moje knížka v 5. B

Žáci 5. B si v lednu v hodinách českého jazyka vyzkoušeli, jaké to je být spisovateli. Dostali nelehký úkol – napsat vlastní knihu. Tedy ne úplně celou… Jejich úkol bylo vymyslet příběh se zápletkou, určit hlavní postavy a žánr jejich knížky, cílovou skupinu čtenářů a pak si zkusili napsat začátek a konec jejich knihy. Součástí bylo také navrhnout přední a zadní stranu desek knížky včetně ilustrací. Pro někoho to byl opravdu oříšek. Některé příběhy jsou ale opravdu zajímavé….

Jaroslava Kocmanová, Lenka Němcová