ŠKOLNÍ JÍDELNA
Přidal/a Ewishka dne June 30 2009 12:15:25
 

 

Vedoucí školní jídelny: Andrea Budjačová

Telefon: 469 319 924 / 469 692 123

 

výdej obědů od 10.45 do 13.30 hodin

 

výdej do jídlonosičů (1.den nemoci dítěte) od 10.45 do 11.15 hodin, jinak po dohodě s vedoucí ŠJ

 

odhlášky obědů – každý den do 7.30 hodin. Později není možné obědy odhlásit !!!

 

Ceny stravného

 

v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou stanoveny jednotlivé skupiny takto:

 

1. – 4.

třída

21,-

Kč/oběd

5. – 8.

třída

23,-

Kč/oběd

9.

třída

25,-

Kč/oběd

 

Výše měsíční zálohy:

 

1. – 4.

třída

418,-

Kč/měsíc

5. – 8.

třída

462,-

Kč/měsíc

9.

třída

506,-

Kč/měsíc

 

Placení stravného

 

trvalým příkazem na účet školy: FIO  banka č.ú. 2201534956/2010

 

příslušný formulář a variabilní symbol k vyzvednutí v kanceláři ŠJ na školní rok nutné zadat trvalý příkaz k 20. 8.- obědy od měsíce září. Přihlášky během školního roku – po dohodě s vedoucí ŠJ.Na konci srpna nahlásit v kanceláři ŠJ jak se strávník bude stravovat.

 

trvalý příkaz pro školní rok je nutné zadat:1. platba  k 20.8., poslední platba k 20. 5. násled. roku

 

přeplatky se vracejí 1x ročně - vždy po skončení školního roku

 

 

U sourozenců musí být trvalý příkaz zaveden na každé dítě samostatně.

 

Nemoc – strávník má nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit.

 

Vaříme podle receptů žáků

 

Školní jídelna připravila na tento školní rok novinku. Každý měsíc se vaří jeden týden podle chuti žáků určeného ročníku. Žáci mohou nosit recepty třídním učitelům a vedoucí školní jídelny z nich pak sestaví jídelníček oblíbených pokrmů

 

Článek o stravování