Rozevírací menu
Menu
Klíč ke vzdělání
Tripartity rezervace
Bakaláři ZŠHT
Etwinning - WEB
Ptačí krmítko on-line
Kdo je on-line
Hosté on-line: 2

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 11
Nejnovější člen: kusta
Články: ARCHIV 2018 - 2019
REZERVACE NA TERMÍNY TRIPARTIT

Vážení rodiče, informujeme Vás, že rezervace na termíny tripartit jsou možné zde. Rezervační portál se uzavře 24 hodin před schůzkou. Včas si zarezervujte termín schůzky dle svých časových možností ... čtěte víceNÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2019 - 2020

Základní škola Hrochův Týnec vypisuje náhradní termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019 – 2020 na 29. dubna 2019 v budově B základní školy od 15.00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti s odkladem školní docházky, které se nedostavily na 1. termín z důvodu nemoci. Žádáme rodiče, aby s sebou k zápisu vzali ... čtěte víceVÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 Z 09.04.2019

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. dubna 2019. Rozhodnutí o nepřijetí ... čtěte vícePROJEKT PRO VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY "TĚŠÍME SE DO ŠKOLY"

Základní škola Hrochův Týnec pořádá projekt v termínech 3. dubna 2019, 15. května 2019 a 5. června 2019, a to vždy od 15.00 do 16.00 hodin v budově B pro všechny předškoláky "Těšíme se do školy". Děti se hravou formou seznámí s prostředím školy a se svými učiteli. Rodiče ... čtěte víceVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO KUCHAŘ(KA) DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola Hrochův Týnec vyhlašuje výběrové řízení na místo kuchař(ka) do školní jídelny. Stručný životopis s požadovanými dokumenty a popisem předchozích zaměstnání zašlete písemně na email zsht@centrum.cz nebo adresu školy (Základní škola Hrochův Týnec, Nádražní 253, 53862 Hrochův Týnec). Uzávěrka přihlášek je 30.03.2019 ... čtěte vícePOZVÁNKA DO ZŠ HROCHŮV TÝNEC NA "JUKANDU"

Základní škola Hrochův Týnec zve všechny předškoláky se svými rodiči ve středu 13. března 2019 od 14.00 do 16.00 hodin do školy, budovy B na "Jukandu". Můžete si prohlédnout třídy, setkáte se s budoucími učiteli, uvidíte a vyzkoušíte si vybavení školy, které budete ... čtěte víceAKTUALIZOVÁNO - VÝLET DO ANGLIE PRO ŽÁKY 7. - 9. ROČNÍKU

AKTUALIZOVÁNO - 7 - denní zájezd do Londýna přes Amsterdam (Londýn, Oxford, Canterbury, Leeds Castle a holandský Amsterdam) v termínu 7. – 13. června 2019. Zájezd pořádá Základní škola Dašice, naše škola doplní autobus 20 - 25 žáky (ještě bude upřesněno).  Kritéria účasti: 1. odevzdání platné přihlášky a včasné doručení platby na níže  ... čtěte víceFINÁLOVÉ KOLO IT-SLOTu

Ve středu 12. prosince 2018 se uskutečnilo finálové kolo 9. ročníku soutěže IT - SLOT. Název IT - SLOT poukazuje na Systém Logických OTázek, které se v testu dotýkají dvou oblastí - informačních technologií a ve druhé části matematiky a logiky. Soutěž pořádala Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze 9. Mezi 48 nejlepšími řešiteli ... čtěte víceVÁNOČNÍ JARMARK 2018

ZŠ Hrochův Týnec Vás zve ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 15.00 hodin na Vánoční jarmark. Program, vystoupení žáků, výtvarné dílny, vánoční fotokoutek, občerstvení, prodej vánočního ... čtěte víceZMĚNA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO PLATBY ZA OBĚDY OD 1.1.2019

Změna účtu školní jídelny pro platby za obědy od 1.1.2019 (termín platby a variabilní symbol strávníka zůstává stejný)  ... čtěte víceSLAVÍME 100 LET REPUBLIKY!

Slavíme 100 let republiky! Připojili jsme se k projektu Den s českými vlajkami a v rámci akce Vyvěsme nejvíc českých vlajek vytvořili 361 vlajek. Můžete si je zkusit přepočítat. Více fotografií najdete ... čtěte víceINFORMACE ZE ŠKOLNÍ KNIHOVNY

I ve školním roce 2017/18 pravidelně ožívala naše školní knihovna. Odbývaly se v ní hodiny literární výchovy, ale pravidelně jsme se setkávali také o velkých přestávkách. K velké radosti učitelských knihovníků právě v této době větší a větší roli hrála knihovnická drobotina - žáci samotní (a hlavně žákyně) si předávali informace o knížkách a doporučovali ... čtěte víceŠERPOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ 2018

28. června 2018 proběhlo v Kulturním domě v Hrochově Týnci slavnostní předávání závěrečných vysvědčení a šerpování deváťáků. 22 mladých slečen a pánů se rozloučilo se základní školou a nyní již směřují svoje kroky na střední školy, které si vybrali. Přejeme všem, aby jejich volba byla šťastná a ve svém dalším životě byli spokojeni. Více fotografií ... čtěte vícePROJEKT PRVNÍ REP. ANEB 100 LET REPUBLIKY NEJEN V HROCHOVĚ TÝNCI

První republika aneb 100 let republiky nejen v Hrochově Týnci. Na začátku byla myšlenka realizovat malý školní projekt k výročí vzniku republiky. Začaly se hromadit nápady, jak toto téma zapojit do výuky napříč předměty, a výsledek celoroční práce vygradoval na projektovém odpoledni v pátek 22.6. Akci jsme ze školních prostor přesunuli do parku u ... čtěte víceSOUHRNNÉ VÝSLEDKY MAPA ŠKOLY

Souhrnné výsledky realizovaného dotazníkového šetření Mapa školy SCIO uvádíme v grafech a tabulkách. Podrobnější výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy a budou součástí výroční zprávy. Zaměstnanci školy se jimi budou zabývat a vycházet z nich při plánování dalšího rozvoje školy. Děkuji všem zákonným zástupcům žáků i žákům ... čtěte více

Prohlídka školy
Prohlídka ZŠ - video
Děti provází městem
Welcome to school
Projekt IROP
Veřejná anketa
Jak se ti zamlouvá domácí výuka?

Líbí se mi

Nelíbí se mi

Klíč ke vzdělání
Dnes má svátek
Cena Label 2011 a v 2014
Unicef