Rozevírací menu
Menu
Klíč ke vzdělání
Tripartity rezervace
Bakaláři ZŠHT
Etwinning - WEB
Ptačí krmítko on-line
Kdo je on-line
Hosté on-line: 4

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 11
Nejnovější člen: kusta
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

 

Školní metodik prevence: Mgr. Vladimíra Havlová
(vladimira.havlova@zsht.cz)

 

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

 

Dokumenty odkazy

 

Školní preventivní strategie obsahující školní krizové plány (647 kB)

 

Návykové látky

 

Jak řešit případy související s užíváním návykových látek (156 kB)

Škola bez drog a násilí (83 kB)

Společné znaky užívání návykových látek (129 kB)

 

https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/

 

Šikana

 

Postup školy v případě výskytu zneužívání návykových látek (74 kB)

Postup školy v případě podezření na šikanu (75 kB)

Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc a poradenství v oblasti šikany (455 kB)

Program proti šikanování (127 kB)

 

Kybernetická rizika

 

http://www.saferinternet.cz/

 

http://www.e-bezpeci.cz/

 

http://www.nebudobet.cz/

 

https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne

 

nepravdivé emaily, hoax www.hoax.cz

 

Sexuální rizika

 

https://planovanirodiny.cz/

 

Domácí násilí

 

https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/

 

Záškoláctví

 

https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/zaskolactvi.shtml

 

Prevence PČR

 

https://www.policie.cz/web-prevence.aspx

 

Důležité kontakty

 

Linka Bezpečí – tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

 

Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666

 

Linka důvěry Dětského krizového centra – tel. 241 484 149, problem@ditekrize.cz

 

Linka důvěry RIAPS – tel. 222 580 697, linka@mcssp.cz

 

Telefonická krizová intervence KC Spondea  – tel. 541 235 511, 608 118 088, chat www.chat.spondea.cz

 

Linka pomoci obětem domácího násilí  - https://www.116006.cz/

 

 

Prohlídka školy
Prohlídka ZŠ - video
Děti provází městem
Welcome to school
Projekt IROP
Veřejná anketa
Jak se ti zamlouvá domácí výuka?

Líbí se mi

Nelíbí se mi

Klíč ke vzdělání
Dnes má svátek
Cena Label 2011 a v 2014
Unicef