Rozevírací menu
Menu
Náš projekt
Bakaláři ZŠHT
Etwinning - WEB
Etwinning
IT Fitness
E-poradna
Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 11
Nejnovější člen: kusta
Články: AKTUALITY
ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018 [Nové]

Základní škola Hrochův Týnec pořádá ve dnech 4. dubna 2018, 2. května 2018 a 13. června 2018 vždy od 15.00 do 16.00 hodin projekt pro všechny předškoláky Těšíme se do školy. Děti se hravou formou seznámí s prostředím školy a se svými učiteli. Setkání se uskuteční na ZŠ Hrochův Týnec, budova B a jsou dobrovolná. 13. června 2018 rodiče ... čtěte víceZÁPIS DO 1. ROČNÍKU S ČESKÝM LVEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019 [Nové]

Zápis do 1. ročníku Základní školy Hrochův Týnec s Českým lvem pro školní rok 2018 - 2019 se uskuteční v úterý 10. dubna 2018 v budově B základní školy od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti s odkladem školní docházky. Žádáme rodiče, aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný ... čtěte víceJUKANDA 2018 [Nové]

Základní škola Hrochův Týnec zve všechny předškoláky se svými rodiči ve středu 7. března 2018 do budovy B od 14.30 - 16.30 hodin do školy na Jukandu. Můžete si prohlédnout třídy, setkáte se s budoucími učiteli, uvidíte a vyzkoušíte si vybavení školy, které budete ... čtěte vícePOZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Základní škola Hrochův Týnec vás srdečně zve v úterý 12. prosince 2017 od 15 hodin na vánoční jarmark. Program, vystoupení žáků, tvořivé dílny, vánoční fotokoutek, občerstvení, prodej vánočního ... čtěte víceVYHODNOCENÍ JÍDELNÍČKU HYGIENOU NA ZÁKLADĚ ND MZ ČR

Vyhodnocení jídelníčku na základě nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši (dále jen "ND") za měsíc květen 2017 v Základní škole, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253, IČ: 71002782, včetně výsledků a ND. Jídelníček byl vyhodnocen odbornou pracovnicí KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ... čtěte víceZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU + VYUČOVÁNÍ V 1. TÝDNU

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2017/18 zahájíme v pondělí 4. září v 7.35 hod. Všichni žáci budou mít v pondělí 4.9. pouze první vyučovací hodinu  a obdrží základní informace k zahájení školního roku. I. -IV. B mají třídy na budově B, IV.A- IX. mají třídy na hlavní budově A. Přes prázdniny jsme pořídili šatní skříňky na budově A, čísla skříněk ... čtěte víceCELOŠKOLNÍ PROJEKT S TÉMATEM FAUNA A FLÓRA

Dne 24.5.2017 se uskutečnil celoškolní projekt s tématem Fauna a flóra. Cílem bylo názorným příkladem rozvinout u žáků vztah k přírodě a probudit v nich ohleduplnost a šetrnost k prostředí kolem nás. Chtěli bychom, aby si nejen žáci dokázali uvědomit, jak je fauna a flóra kolem nás krásná a důležitá. Aby se však nejednalo o pouhou všední teorii, byli žáci ... čtěte víceLYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017

Lyžařský výcvik se letos konal od 7.1.- 13.1.2017. Ubytování jsme shledali opět v Chatě Štvanice ve Stříbrnici. Společně s námi se lyžařského kurzu účastnili i žáci a učitelé ze ZŠ Luže. Letošní rok byl velmi bohatý na sníh, takže podmínky pro lyžování byly naprosto ideální. Takovéto výborné sněhové podmínky místní vlekaři nepamatovali 5 let zpátky. Výcvik ... čtěte víceODHLÁŠKY OBĚDŮ NA DNY 28., 29. a 30.6.2017

Odhlášky obědů na dny 28., 29. a 30. 6. 2017 musí být nahlášeny nejpozději do úterý 27. 6. 2017 do 7.30 hodin! Později nebude možné obědy odhlásit. V případě nemoci vyjímečně povoleno odebrat v ... čtěte více22. ROČNÍK VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE EUROREBUS

V pátek 28. dubna 2017 se uskutečnilo krajské kolo Soutěže školních tříd 22. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus v Hradci Králové. Naši školu reprezentovali tito žáci: Vojtěch Vašák, Martin Formánek, Josef Bálek. V kategorii ZŠ 02 (8. a 9. třída) se umístili na pěkném 9. místě. Za Pardubický a Královéhradecký kraj soutěžilo v této kategorii ... čtěte víceVÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ŠKOL. ROKU 2017/2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2017/2018 ze dne 11.4.2017. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného ... čtěte víceINFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU DO I. TŘÍDY

V úterý 11. dubna 2017 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2017/2018. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011, dále všechny děti, kterým byl v r. 2016 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2012), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Podmínkou přijetí ... čtěte víceOMLOUVÁNÍ ABSENCE

Upozorňujeme, že od 1.9.2016 máme aktualizovaný školní řád a v něm je uvedeno, že při zvýšené omluvené absenci nad 100 vyučovacích hodin u žáka za aktuální pololetí a při podezření na záškoláctví bude třídním učitelem požadováno potvrzení od lékaře. Při aktualizaci školního řádu jsme vycházeli z pokynu MŠMT 10 194/2002-14 a z právních ... čtěte víceKONEC PRODEJE PEČIVA V BUFETU

Oznamujeme, že od 1.1.2017 se nebude prodávat ... čtěte víceEVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Projekt "My First Postcard" byl oceněn dne 22.11. 2016 Evropským certifikátem kvality. Znamená to, že projekt byl velmi pozitivně vnímán a hodnocen nejméně ve dvou zemích Evropské unie. Našeho projektu se účastnily děti z loňských pátých ročníků a to zejména v předmětech anglický jazyk, svět práce a výtvarná výchova. Děti si zde skutečně vyzkoušely ... čtěte více

Prohlídka školy
Prohlídka ZŠ - video
Děti provází městem
Welcome to school
Veřejná anketa
Sleduješ ZOH?

Ano, pravidelně.

Jen některé sporty.

Ne, nezajímá mě to.

Itec schools
Klíč ke vzdělání
Hodiny
Dnes má svátek
Cena Label 2011 a v 2014
Unicef