Rozevírací menu
Menu
Projekt IROP
Bakaláři ZŠHT
Etwinning - WEB
Etwinning
Ptačí krmítko on-line
IT Fitness
E-poradna
Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 11
Nejnovější člen: kusta
Články: AKTUALITY
ŠERPOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ 2018

28. června 2018 proběhlo v Kulturním domě v Hrochově Týnci slavnostní předávání závěrečných vysvědčení a šerpování deváťáků. 22 mladých slečen a pánů se rozloučilo se základní školou a nyní již směřují svoje kroky na střední školy, které si vybrali. Přejeme všem, aby jejich volba byla šťastná a ve svém dalším životě byli spokojeni. Více fotografií ... čtěte víceINFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků. Zahájení školního roku 2018/2019 je v pondělí 3. září 2018. 1. hodina začíná v 7.35 hodin slavnostním zahájením nového školního roku. Seznam věcí pro 1. třídu, do třídy: přezůvky, ručník s poutkem, 1 tekuté mýdlo, toaletní papír (1 role), papírové ubrousky (krabice), košík do lavice, bílou tabulku s fixem a ... čtěte víceZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PRVNÍ TÝDEN

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2018/19 zahájíme v pondělí 3. září v 7.35 hod. Všichni žáci budou mít v pondělí 3.9. pouze první vyučovací hodinu  a obdrží základní informace k zahájení školního roku. I. - IV. ročník mají třídy na budově B, V. - IX. ročník mají třídy na hlavní budově A. První den žáci nemusí mít přezůvky. Školní jídelna, družina a klub ... čtěte vícePRVNÍ REPUBLIKA ANEB 100 LET REPUBLIKY NEJEN V HROCHOVĚ TÝNCI

První republika aneb 100 let republiky nejen v Hrochově Týnci. Na začátku byla myšlenka realizovat malý školní projekt k výročí vzniku republiky. Začaly se hromadit nápady, jak toto téma zapojit do výuky napříč předměty, a výsledek celoroční práce vygradoval na projektovém odpoledni v pátek 22.6. Akci jsme ze školních prostor přesunuli do parku u ... čtěte víceSOUHRNNÉ VÝSLEDKY MAPA ŠKOLY

Souhrnné výsledky realizovaného dotazníkového šetření Mapa školy SCIO uvádíme v grafech a tabulkách. Podrobnější výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy a budou součástí výroční zprávy. Zaměstnanci školy se jimi budou zabývat a vycházet z nich při plánování dalšího rozvoje školy. Děkuji všem zákonným zástupcům žáků i žákům ... čtěte víceZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY S ČESKÝM LVEM

Dne 10. dubna 2018 byl pro předškoláčky významný den – na naší škole pod vedením učitelek a lva prošli zápisem do první třídy. Budoucí prvňáčci museli zvládnout na cestě se lvem několik úkolů. Na prvním ostrůvku se jim lev představil, pověděl jim proč tu dnes je a také zmínil kamaráda Brunclíka. Oni pak na oplátku představili sebe a řekli něco ... čtěte víceVÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ŠK. R. 2018/2019 ZE DNE 10.4.2018

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. dubna 2018. Rozhodnutí o nepřijetí ... čtěte víceODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY 2018

Základní škola Hrochův Týnec pořádá ve dnech 4. dubna 2018, 2. května 2018 a 13. června 2018 vždy od 15.00 do 16.00 hodin projekt pro všechny předškoláky Těšíme se do školy. Děti se hravou formou seznámí s prostředím školy a se svými učiteli. Setkání se uskuteční na ZŠ Hrochův Týnec, budova B a jsou dobrovolná. 13. června 2018 rodiče ... čtěte víceZÁPIS DO 1. ROČNÍKU S ČESKÝM LVEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Zápis do 1. ročníku Základní školy Hrochův Týnec s Českým lvem pro školní rok 2018 - 2019 se uskuteční v úterý 10. dubna 2018 v budově B základní školy od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti s odkladem školní docházky. Žádáme rodiče, aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný ... čtěte víceJUKANDA 2018

Základní škola Hrochův Týnec zve všechny předškoláky se svými rodiči ve středu 7. března 2018 do budovy B od 14.30 - 16.30 hodin do školy na Jukandu. Můžete si prohlédnout třídy, setkáte se s budoucími učiteli, uvidíte a vyzkoušíte si vybavení školy, které budete ... čtěte vícePOZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK

Základní škola Hrochův Týnec vás srdečně zve v úterý 12. prosince 2017 od 15 hodin na vánoční jarmark. Program, vystoupení žáků, tvořivé dílny, vánoční fotokoutek, občerstvení, prodej vánočního ... čtěte víceVYHODNOCENÍ JÍDELNÍČKU HYGIENOU NA ZÁKLADĚ ND MZ ČR

Vyhodnocení jídelníčku na základě nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši (dále jen "ND") za měsíc květen 2017 v Základní škole, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253, IČ: 71002782, včetně výsledků a ND. Jídelníček byl vyhodnocen odbornou pracovnicí KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ... čtěte víceZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU + VYUČOVÁNÍ V 1. TÝDNU

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2017/18 zahájíme v pondělí 4. září v 7.35 hod. Všichni žáci budou mít v pondělí 4.9. pouze první vyučovací hodinu  a obdrží základní informace k zahájení školního roku. I. -IV. B mají třídy na budově B, IV.A- IX. mají třídy na hlavní budově A. Přes prázdniny jsme pořídili šatní skříňky na budově A, čísla skříněk ... čtěte víceCELOŠKOLNÍ PROJEKT S TÉMATEM FAUNA A FLÓRA

Dne 24.5.2017 se uskutečnil celoškolní projekt s tématem Fauna a flóra. Cílem bylo názorným příkladem rozvinout u žáků vztah k přírodě a probudit v nich ohleduplnost a šetrnost k prostředí kolem nás. Chtěli bychom, aby si nejen žáci dokázali uvědomit, jak je fauna a flóra kolem nás krásná a důležitá. Aby se však nejednalo o pouhou všední teorii, byli žáci ... čtěte víceLYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017

Lyžařský výcvik se letos konal od 7.1.- 13.1.2017. Ubytování jsme shledali opět v Chatě Štvanice ve Stříbrnici. Společně s námi se lyžařského kurzu účastnili i žáci a učitelé ze ZŠ Luže. Letošní rok byl velmi bohatý na sníh, takže podmínky pro lyžování byly naprosto ideální. Takovéto výborné sněhové podmínky místní vlekaři nepamatovali 5 let zpátky. Výcvik ... čtěte více

Prohlídka školy
Prohlídka ZŠ - video
Děti provází městem
Welcome to school
Veřejná anketa
Co se ti na období První republiky (1918–1938) líbí nejvíce?

Oblečení

Účesy

Chování

Filmy

Hudba

Auta

Itec schools
Klíč ke vzdělání
Hodiny
Dnes má svátek
Cena Label 2011 a v 2014
Unicef